שאיבת הצפות

image2שאיבה ופינוי מי גשמים במקרה הצפה, שאיבה במקלטים, קומות תת קרקעיות,שחרור ופינוי פסולת משוחות ניקוז מי גשמים.